Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

7-9 вул. Стрітенська
Київ, город Киев
Ukraine

+38 (096) 4254 096

АОУ - Асоціація Ортодонтів України
професійне громадське об’єднання лікарів-ортодонтів

Вимоги до тез

УОК Конгрес

Вимоги до тез

Oleg Pokotylo

Шановні колеги

Матеріали конгресу будуть надруковані у вигляді тез доповідей (вимоги додаються).

ВИМОГИ ДО ТЕЗ

  1. До друку приймаються тези доповідей, написані державною мовою, підписані авторами. Матеріали повинні мати рекомендацію до друку з підписом керівника установи.
  2. Обсяг публікації – одна або дві повних сторінки, набраних у текстовому редакторі Microsoft Word 97-2007, поля: верхнє і  нижнє –  2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,0 см. Параметри  форматування: розмір шрифта – 14 пт, відстань між рядками 1,5 інтервали, без переносів.
  3. Структура тез: УДК, назва роботи великими літерами, ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, Е-mail, текст.
  4. При підготовці тез обов’язково: у вступі коротко викласти постановку проблеми та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету, навести методики дослідження, викласти основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів, вказати висновки і перспективи подальших досліджень в цьому напрямку.
Про вартість та спосіб оплати публікації буде повідомлено додатково.

Матеріали тез просимо надсилати на електронну адресу: 
orthodontic.umsa@gmail.com
Матеріали тез приймаються до 25.09.2016 року

За додатковою інформацією звертатись:

  • Смаглюк Любов Вікентіївна  – д.мед.н., професор, зав. кафедри ортодонтії  ВДНЗУ  «Українська медична стоматологічна академія»
  • Трофименко Марина Вікторівна  - к.мед.н., асистент кафедри ортодонтії  ВДНЗУ  «Українська медична стоматологічна академія»

тел. (063) 323 67 97
тел. кафедри ортодонтії  (0532) 532 522