Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

7-9 вул. Стрітенська
Київ, город Киев
Ukraine

+38 (096) 4254 096

АОУ - Асоціація Ортодонтів України
професійне громадське об’єднання лікарів-ортодонтів

УОК Конгрес

Мішель Клозад

Oleg Pokotylo

Michel Clauzade, Франція

"Ортопостуродонтія: неврологічна та постуральна концепція"

  • асистент в стоматологічному університеті Тулузи (1984-1988)
  • власник приватної практики в Perpignan (південь Франції)
  • автор книг:
  • Concept ostéopathique de l’occlusion, 1989 (Остеопатична концепція дентальної оклюзії)
  • L’homme, le crâne, les dents, 1992 (Людина, череп та зуби)
  • Orthoposturodontie 1, 1998 (Ортопостуродонтія)
  • Orthoposturodontie 2, 2006
  • Le capteur mandibulo-spinal, 2016 (The mandibulo-spinal captor)