Зв'яжіться з нами

Ласкаво просимо в Асоціацію Ортодонтів України - професійне об'єднання ортодонтів, яке стоїть на захисті лікарів та пацієнтів.

Надішліть нам повідомлення, скориставшись формою поруч, або зателефонуйте

+38 096 4254 096

7-9 вул. Стрітенська
Київ, город Киев
Ukraine

+38 (096) 4254 096

АОУ - Асоціація Ортодонтів України
професійне громадське об’єднання лікарів-ортодонтів

УОК Конгрес

Вимоги до тез

Oleg Pokotylo

Шановні колеги

Матеріали конгресу будуть надруковані у вигляді тез доповідей (вимоги додаються).

ВИМОГИ ДО ТЕЗ

 1. До друку приймаються тези доповідей, написані державною мовою, підписані авторами. Матеріали повинні мати рекомендацію до друку з підписом керівника установи.
 2. Обсяг публікації – одна або дві повних сторінки, набраних у текстовому редакторі Microsoft Word 97-2007, поля: верхнє і  нижнє –  2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,0 см. Параметри  форматування: розмір шрифта – 14 пт, відстань між рядками 1,5 інтервали, без переносів.
 3. Структура тез: УДК, назва роботи великими літерами, ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, Е-mail, текст.
 4. При підготовці тез обов’язково: у вступі коротко викласти постановку проблеми та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету, навести методики дослідження, викласти основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів, вказати висновки і перспективи подальших досліджень в цьому напрямку.
Про вартість та спосіб оплати публікації буде повідомлено додатково.

Матеріали тез просимо надсилати на електронну адресу: 
orthodontic.umsa@gmail.com
Матеріали тез приймаються до 25.09.2016 року

За додатковою інформацією звертатись:

 • Смаглюк Любов Вікентіївна  – д.мед.н., професор, зав. кафедри ортодонтії  ВДНЗУ  «Українська медична стоматологічна академія»
 • Трофименко Марина Вікторівна  - к.мед.н., асистент кафедри ортодонтії  ВДНЗУ  «Українська медична стоматологічна академія»

тел. (063) 323 67 97
тел. кафедри ортодонтії  (0532) 532 522

Почасовая программа конгресса

Oleg Pokotylo

28.10.2016

9:00 - 9:15 - Открытие Конгресса

Секция І 

9:15 - 10:00
Алан Р. Том (Allan R. Thom), Великобритания
Президент Всемирной Федерации Ортодонтов (WFO)
"Правовые аспекты ортодонтической практики: риски, ответственность и пути решения"

10:00 - 11:00
Ставрос Килиаридис (Stavros Kiliaridis), Швейцария
Координатор European Orthodontic Teachers Forum
“Аспекты этиологии и лечения денто-альвеолярного удлинения в области моляров”

11:00 - 11:30 - кофе-брейк

Секция ІІ 

11:30 - 12:30
Ева Чохровска (Ewa Czochrowska), Польша
Президент Польского Ортодонтического Общества (PTO)
"Ретенированные зубы: ортодонтическая экструзия или транс-альвеолярная трансплантация?"

12:30 - 13:30
Федерико Эрнандес Альфаро (Federico Hernández Alfaro), Испания
“Новые горизонты орто-фациальной хирургии"

13:30 - 14:30 - перерыв на обед

Секция ІІІ 

14:30 - 15:00
Грант Тер-Погосян (Hrant Ter-Poghosyan), Армения
"Новые аспекты коррекции зубо-скелетарных нарушений"

15:00 - 16:00
Илия Россо (llia Roussou), Греция
"Окклюзионные взаимоотношения как элемент стабильности стоматогнатической системы"

16:00 - 16:30 - кофе-брейк
постерные доклады
 

16:30 - 18:30
Мишель Клозад (Michel Clauzade), Франция
"Ортопостуродонтия: неврологическая и постуральная концепция"

19:00 - Гала-фуршет (отель InterContinental, B-Hush Lounge Panoramic Bar)

29.10.2016 

9:00 - 10:30
Хорхе Айяла (Jorge Ayala), Чилі
"FACE философия. Обновленная механика лечения" - часть 1

10:30 - 11:00 - кофе-брейк

11:00 - 13:00
Хорхе Айяла (Jorge Ayala), Чилі
"FACE философия. Обновленная механика лечения" - часть 2

13:00 - 14:00 - перерыв на обед

14:00 - 15:30
V Съезд Ассоциации Ортодонтов Украины

15:30 - 17:00
Круглый стол 
“Состояние додипломного и последипломного образования ортодонтов в Украине и перспективы развития"

Programme at a glance

Oleg Pokotylo

28.10.2016

9:00 - 9:15 - Congress Opening

Section І  

9:15 - 10:00
Allan R. Thom, United Kingdom
WFO President
"Risk, responsibility and resolution"

10:00 - 11:00
Stavros Kiliaridis, Switzerland
“Aspects on the aetiology and management of the over-erupted unopposed molars”

11:00 - 11:30 - coffee-break

Section II

11:30 - 12:30
Ewa Czochrowska, Poland
ex-President of European Orthodontic Society (2014)
"Impacted teeth: orthodontic extrusion versus trans-alveolar transplantation"

12:30 - 13:30
Federico Hernández Alfaro, Spain
“New frontiers in OrthoFacial surgery"

13:30 - 14:30 - Lunch

14:30 - 15:00
Hrant Ter-Poghosyan, Armenia
President of Association of Orthodontists of Armenia
"New aspects of dental-skeletal disorders correction"

15:00 - 16:00
llia Roussou, Greece
“Occlusal discrepancies as part of the stability of the stomatognathic system“

16:00 - 16:30 - coffee-break
POSTERS PRESENTATION

16:30 - 18:30
Michel Clauzade, France
"Orthoposturodonty: a neurologic and postural concept"

19:00 - Gala-dinner

29.10.2016   


9:00 - 10:30
Jorge Ayala, Chile
"Treatment Mechanics Update in the FACE Philosophy" - part 1

10:30 - 11:00 - coffee-break

11:00 - 13:00
Jorge Ayala, Chile
"Treatment Mechanics Update in the FACE Philosophy" - part 2

13:00 - 14:00 - Lunch

14:00 - 15:30 - V-th Annual Meeting of Association of Ukrainian Orthodontists

15:30 - 17:00 - Round Table
"The current state of graduate and postgraduate orthodontic education in Ukraine and prospects of development"

Погодинна програма Конгресу

Oleg Pokotylo

28.10.2016

9:00 - 9:15 - Відкриття Конгресу

Секція І 

9:15 - 10:00
Алан Р. Том (Allan R. Thom), Великобританія
Президент Всесвітньої Федерації Ортодонтів (WFO)
"Правові аспекти ортодонтичної практики: ризики, відповідальність та шляхи вирішення"

10:00 - 11:00
Ставрос Кіліарідіс (Stavros Kiliaridis), Швейцарія
Координатор European Orthodontic Teachers Forum
“Аспекти етіології та лікування денто-альвеолярно видовжених молярів (феномен Попова-Годона)"

11:00 - 11:30 - кава-перерва

Секція ІІ 

11:30 - 12:30
Ева Чохровська (Ewa Czochrowska), Польща
екс-президент Європейського Ортодонтичного Товариства (EOS, 2014)
"Ретеновані зуби: ортодонтична екструзія чи транс-альвеолярна трансплантація?"

12:30 - 13:30
Федеріко Ернандес Альфаро (Federico Hernández Alfaro), Іспанія
“Нові горизонти орто-фаціальної хірургії"

13:30 - 14:30 - обідня перерва

Секція ІІІ 

14:30 - 15:00
Грант Тер-Погосян (Hrant Ter-Poghosyan), Вірменія
Президент Асоціації Ортодонтів Вірменії
"Нові аспекти корекції зубо-скелетних порушень"

15:00 - 16:00
Ілія Россо (llia Roussou), Греція
"Оклюзійні взаємовідношення як елемент стабільності стоматогнатичної системи"

16:00 - 16:30 - кава-перерва
Презентація стендових доповідей

16:30 - 18:30
Мішель Клозад (Michel Clauzade), Франція
"Ортопостуродонтія: неврологічна та постуральна концепція"

19:00 - Гала-фуршет (готель InterContinental, B-Hush Lounge Panoramic Bar)

29.10.2016 

9:00 - 10:30
Хорхе Айяла (Jorge Ayala), Чилі
"FACE філософія. Оновлена механіка лікування" - частина 1

10:30 - 11:00 - кава- перерва

11:00 - 13:00
Хорхе Айяла (Jorge Ayala), Чилі
"FACE філософія. Оновлена механіка лікування" - частина 2

13:00 - 14:00 - обідня перерва

14:00 - 15:30
V З’їзд Асоціації Ортодонтів України

15:30 - 17:00
Круглий стіл 
“Стан додипломної та післядипломної освіти ортодонтів в Україні та перспективи розвитку"

Круглий стіл

Oleg Pokotylo

29 жовтня 2016
в рамках Конгресу відбудеться засідання круглого столу 
"Стан додипломної та післядипломної освіти ортодонтів в Україні та перспективи розвитку"

проф. STAVROS KILIARIDIS, Швейцарія

Доповідачі:

 • Алан Том - Президент WFO
 • Ставрос Кіліарідіс - Координатор European Orthodontic Teachers Forum
 • Мирослава Дрогомирецька - Президент Асоціації Ортодонтів України
 • Волосовець О.П. - Міністерство Охорони Здоров’я України
 • завідувачі кафедр додипломної та післядипломної освіти ортодонтів

 Ведучий круглого столу - проф. Stavros Kiliaridis

 • координатор Європейського ортодонтичного форуму вчителів (European Orthodontic Teachers Forum)
 • віце-президент європейських ортодонтичних програм Erasmus (NEBEOP)

До участі у круглому столі запрошуються всі бажаючі

Jorge Ayala

Oleg Pokotylo

 Jorge Ayala, Chile

Jorge Ayala, Chile

"Treatment Mechanics Update in the FACE Philosophy"

Medical Degree. University of Chile
Specialist in Orthodontics and Maxillar Orthopedics. University of Chile
Director of the FACE/Roth-Williams Center for Functional Occlusion from latinoamérica
Professor of the FACE/Roth-Williams Center for Functional Occlusion, California (USA)
Private Practice limited to Orthodontics in Santiago de Chile
Author of numerous articles and publications
Speaker at national and international courses and conferences

lecture overview

After 30 years practicing Roth Philosophy and in a constant search for efficiency, consistency and improvement of therapeutic results, our work has undergone a series of innovations ranging from cementation and positioning bracket until the finishing of treatment.  Aspects such as modifications of our Treatment Mechanics the bracket prescription and the concepts of  Working Prescription and Finishing Prescription are some of the aspects that will be discussed in this presentation.

1.  Bracket placement in the FACE Philosophy: an update. 

 • Variations in different clinical situations and facial patterns.
 • FACE modifications.
 • The influence of CBCT.

2.  Some aspects about Treatment Mechanics.  

 • Myths and paradigms.
 • Tips for an efficient mechanics.
 • Closing Mechanics.The reciprocal anchorage and differential anchorage concept.
 • Vertical control

3.  The FACE Evolution set up: evolution of the Roth appliance.

 • The rationale behind the modifications.
 • The concept of the working prescription and the finishing prescription.
 • Selective torque, tip and rotation.

Хорхе Айяла

Oleg Pokotylo

 Jorge Ayala, Чилі

Jorge Ayala, Чилі

"FACE філософія. Оновлена механіка лікування"

Ступінь доктора медицини, університеті Чилі
Спеціаліст в області ортодонтії та щелепної ортопедії, університет Чилі
Директор Центру функціональної оклюзії (FACE/Roth-Williams Center for Functional Occlusion) від Латинської Америки
Професор Центру функціональної оклюзії (FACE/Roth-Williams Center for Functional Occlusion), Каліфорнія (США)
Ортодонтична приватна практика в Сантьяго-де-Чилі
Автор численних статей і публікацій
Доповідач та ведучий чисельних національних та міжнародних курсів і конференцій

огляд лекції

Після 30 літньої практики втілення Філософії Рота та постійного пошуку досконалості та покращення результатів лікування, ми розробили іноваційні методики, які використовуються від позиціонування та фіксаціі брекетів і до завершення лікування. В презентації також будуть розглядатись модифікації механіки лікування, аспекти стосовно вибору робочих та фінішних прописів брекет-систем.

1.    Позиціонування брекетів згідно Face філософії

 • Модифікації згідно клінічної ситуації та типу обличчя
 • Модифікації обличчя
 • Вплив конусно-променевої комп'ютерної томографії 

2.    Аспекти механіки лікування

 • Міфи та парадигми
 • Підказки для покращення механіки
 • Механіка закриття проміжків. Реципрокний анкораж та інші концепції анкоражу
 • Вертикальний контроль

3.    FACE Evolution set up: еволюція апаратів Рота

 • Раціональність та модифікації
 • Концепція робочого та фінішного прописів
 • Вибірковий торк, нахил, ротація

Реєстрація

Oleg Pokotylo

Періоди реєстрації та вартість* 

при оплаті до 30.09.2016

Участь у Конгресі 

 • повна вартість                               €270 / 7.500 грн
 • для членів АОУ                             €255 / 7.100 грн
 • для студентів та інтернів           €210 / 5.600 грн
 • синхронний переклад                 €5 / 150 грн

Гала-вечеря

 • повна вартість                              €75 / 2.100 грн
 • пільгова для членів АОУ           €60 / 1.700 грн

при оплаті після 30.09.2016 (включно)

Участь у Конгресі 

 • участь у Конгресі                       €310 / 8.600 грн
 • для членів АОУ                          €290 / 8.100 грн
 • для студентів та інтернів         €240 / 6.400 грн
 • синхронний переклад              €5 / 150 грн

Гала-вечеря

 • повна вартість                              €85 / 2.400 грн
 • пільгова для членів АОУ           €70 / 2.000 грн

В реєстраційний внесок входить

 • Участь у наукових сесіях
 • Відвідування виставки
 • Пакет матеріалів конференції
 • Сертифікат
 • Кава-перерви
звертаємо Вашу увагу на те, що в реєстраційний внесок не входять перерви на обід
*  ціни вказані у гривні в прив’язці до курсу ЄВРО на 27.07.16, у випадку коливання курсу валют гривневий еквівалент буде змінено

ПАКЕТ "КОМПЛЕКСНИЙ"

Якщо Ви бажаєте максимально зануритись в атмосферу Конгресу, пропонуємо Вам придбати пакет "Комплексний", який включає всі вищевказані активності, участь у Гала-вечері та безкоштовний синхронний переклад.

при оплаті до 30.09.2016  8.900 грн
при оплаті після 30.09.2016   10.300 грн

УВАГА! КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙНИХ ПАКЕТІВ ОБМЕЖЕНА!


РЕЄСТРАЦІЯ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ

Онлайн реєстрація

+38 (067) 314 17 93

+38 (067) 672 26 62

підтвердженням реєстрації є факт оплати 


Інформація щодо харчування

Зважаючи на те, що обідні перерви не входять у вартість реєстраційного внеску, рекомендуємо Вам відвідати один з 6 ресторанів, що знаходяться поблизу готелю InterContinental Київ.

Розташування закладів відмічено на інтерактивній карті:

 • ресторан готелю InterContinental
 • Сушія
 • ЧаЧа бар
 • Кофе Хауз
 • Кофе Хауз
 • Українське бістро

Локація Конгресу та З’їзду АОУ

Oleg Pokotylo

InterContinental Hotel Kiev
Київ, вул. Велика Житомирська 2А
тел. (044) 219 1919
web: http://intercontinental-kiev.com/ru

Конгрес приймає готель "Інтерконтиненталь", який вже давно став гарантом якості та сервісу світового рівня.
Спеціальна вартість для учасників Конгресу: (уточнюється)
 

Готель розташований в самому серці старого Києва, в «кільці» знаменитих православних храмів - Софійського собору, Михайлівського Золотоверхого монастиря та Андріївської церкви. Витриманий в історично сформованій архітектурній стилістиці, готель гармонійно вписується в оточення старовинних київських будівель і виглядає як переконливо, настільки й елегантно. Ті, хто приїжджає в Київ по справах, неодмінно оцінять близькість його розташування до державних установ і посольствам. Готель оточують фешенебельні магазини, бутіки, торгові центри, а цінителям культурної спадщини не доведеться далеко йти в пошуках головних історичних і культурних пам'яток української столиці. Зокрема, до Національного оперного театру та Хрещатика, головної вулиці Києва, від готелю просто рукою подати.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ТЕ, ЩО УЧАСНИКИ КОНГРЕСУ САМОСТІЙНО БРОНЮЮТЬ ТА ОПЛАЧУЮТЬ ПРОЖИВАННЯ У ГОТЕЛІ

 

 • Готель Козацький  Web

Адреса: Київ, вул. Михайлівська 1/3

 • Готель Либідь  Web

Адреса: Київ, площа Перемоги, 1

Крім того, Ви можете обрати для себе будь-який зручний варіант розміщення, скориставшись сервісом онлайн бронювання http://www.booking.com

Готелі, які знаходяться поруч:

 • Hotel Radisson Blu Kyiv  Web

Адреса: Київ, вул. Ярославів Вал, 22

 • Hotel Radisson Blu Kyiv Podil  Web

Адреса: Київ, вул. Братська, 17-19

 • President Hotel  Web

Адреса: Київ, вул. Госпітальна 12

5-й З’їзд АОУ

Oleg Pokotylo

29 ЖОВТНЯ 2016 В РАМКАХ 2-ГО УКРАЇНСЬКОГО ОРТОДОНТИЧНОГО КОНГРЕСУ ВІДБУДЕТЬСЯ

V-Й З’ЇЗД АСОЦІАЦІЇ ОРТОДОНТІВ УКРАЇНИ


Місце проведення:
конференц-зал готелю InterContinental
(той самий, де буде проходити Конгрес)
Дата:
29.10.2016
Час:
14:00 - 15:30

Програма:

 • Звіт Президента АОУ
 • Фінансовий звіт 
 • Нагородження
 • Прийняття змін до Статуту
 • Різне

Стендові доповіді

Oleg Pokotylo

 Скрипник І.Л. - член Правління АОУ

Скрипник І.Л. - член Правління АОУ

з організаційних питань щодо стендових доповідей Ви можете звернутись до
Скрипник Ірини Леонідівни
+38 (067) 401 9662
Покотило Олега
+38 (096) 4254 096

Розмір стендової доповіді - 80х120 см (портрет)
Тематика стендової доповіді повинна відповідати основній тематиці Конгресу: "Інноваційні підходи в лікуванні та профілактиці ортодонтичної патології":

 • новітні технології в лікуванні ортодонтичної патології
 • профілактика ортодонтичної патології
 • різне

Стендова доповідь оформляється самостійно з дотриманням затвердженої структури за готовим шаблоном 

стендові доповіді, прийняті до публікації

 1. "Зміни показників наявності скупченості зубів у школярів в динаміці епідеміологічного дослідження" – Дмитренко М.І., Нестеренко О., Воронкова Г.
 2. "Визначення зубного віку дітей згідно термінів прорізування постійних зубів" - Безвушко Е.В., Міськів А.Л.
 3. "Деякі аспекти визначення стану функцій язика" – Смаглюк Л.В., Трофименко М., Карасюнок А.
 4. "Стереорастрографія в комплексі діагностики постуральних порушень в ортодонтичних пацієнтів" - Ткаченко Ю.
 5. "Оцінка емг-активності жувальних м’язів протягом функціональної корекції у дівчат підліткового віку" – Смаглюк Л.В., Ляховська А.
 6. "Хірургічна складова в досягненні стоматологічного здоровя ортодонтичних пацієнтів" – Неспрядько-Монборнь Т.С., Скрипник І.Л.
 7. "Вплив прорізування третіх постійних молярів на зміщення щелепи в трансферзальній площині" – Смаглюк Л.В., Куліш Н.
 8. "Застосування сорбційної терапії в індивідуальній гігієні порожнини рота пацієнтів молодого віку при захворюваннях пародонту на етапах ортодонтичного лікування" – Малий Д.Ю., Антоненко М.Ю.
 9. "Етапи реабілітації пацієнтів з незрощеннями верхньої щелепи, альвеолярного паростку, твердого та м’якого піднебіння" - доц. Поляник Н.Я., ас. Сухомлинова Т.Я., ас. Якимець А.В., ас. Лепорський Д.В.
 10.  "Адентія латеральних різців верхньої щелепи. Вибір методу лікування" - проф. Дрогомирецька М. С. , ас. Якимець А. В. 
 11. "Індекси потреби та ефективності ортодонтичного лікування.  Доцільність використання в практичній ортодонтії" - проф. Догомирецька М. С. , ас. Якимець А. В., ас. Лепорський Д.В.
 12. "Досвід лікування пацієнтів зі скелетним ІІІ класом" - проф. Дрогомирецька М. С. , доц. Поляник Н. Я. ас. Якимець А. В.
 13. "Переваги застосування лицевої дуги та артикулятора для візуалізації центрального співвідношення в ортодонтії" -  доц. Поляник Н. Я., ас. Мирза Р.О., ас. Острянко В. І.
 14. "Взаємозв’язок оклюзії та постури. Експериментальна модель поступальної адаптації" - проф. Дрогомирецька М. С., асп. Білоус М.К.
 15. "Досвід використання лицевої маски у пацієнтів з незрощеннями верхньої щелепи, альвеолярного паростку, твердого а м’якого піднебіння" - проф. Дрогомирецька М. С., к. мед. н. Аршинніков Р.С., Андрушко О. О.
 16. "Оцінка опорно-рухового апарату у дітей із міофункціональними порушеннями" - проф.Дрогомирецька М. С., асп. Ахмад Салех Халяф Салама, ас. Якимець А. В., Андрушко О. О.
 17. “Випадок лікування пацієнта з ретинованими іклами” - Горохівський В.Н., Горохівська Ю. В.
 18. "Функціональне лікування дистального прикусу методом профілактики обструктивних апное уві сні” - Малгожата Задурска, Марта Красни, Барбара Подобас-Мудеррисоглу, Ярослав Висоцки, Мирослава Дрогомирецька
 19. "Аномалія росту волосся у пацієнтів з ангідротичною ектодермальною дисплазією” - Малгожата Задурска, Марта Красни, Агнежка Юрек, Барбара Подобас-Мудеррисоглу, Адріана Раковска, Лідія Рудницка, Мирослава Дрогомирецька
 20. "Моделювання хронічного травматичного артриту у тварин” - Семенов К., Дрогомирецька М.

 Публікації на правах реклами 

 1. "Лечение патологии прикуса у растущих пациентов с помощью LM-Активатора" – Флис П.С.,  Бродецкая Л., Милинчук Е.
 2. "Клінічний успіх ортодонтичного лікування використовуючи прозорі капи Easy Align" – Фліс П.С., Бродецька Л., Міжура М.
Час та дата презентацій стендових доповідей вказані у погодинній програмі Конгресу 

завантаження

Структура

 • Назва роботи, ПІБ автора (-ів), установа (українською та англійською мовами)
 • Вступ
 • Мета роботи
 • Матеріали і методи
 • Результати / обговорення (не повинні містити рекламну інформацію. У випадку, якщо стендова доповідь містить інформацію рекламного характеру, вона оплачується  за прайсом у вигляді додаткової реклами і відмічається позначкою “Р")
 • Висновки

Друк стендової доповіді виконується оргкомітетом Конгресу.

Дедлайни

 • 20.09.2016 - подання стендових доповідей у форматі ppt (PowerPoint) або pdf, надісланих на email: tomidentist@gmail.com
 • 30.09.2016 - публікація списку прийнятих до друку стендових доповідей на сайті АОУ
 • 10.10.2016 - закінчення прийому квитанцій про оплату послуг друку

Вартість друку складає 250 грн., оплата проводиться відповідно до виставленого рахунку до 20.09.2016

Реквізити для оплати

ФО-П Сидоренко Виталий Сергеевич
61007 м. Харьков, ул. 2-й Пятилетки, д. 7, кв. 52
Код ОКПО 2641700876
Р/с 26002799975297
АКБ "Правекс-банк" г. Киев МФО 380838
Призначення платежу: за друк стендових доповідей (прізвище ім'я по батькові) 

Оргкомітет

Oleg Pokotylo

Організаційний комітет

проф. Дрогомирецька М.С. - голова оргкомітету
проф. Смаглюк Л.В.,
проф. Мірчук Б.М.,
проф. Дорошенко С.І.,
доц. Скрипник І.Л.,
доц. Лихота К.М.,
доц. Репужинський Й.М.,
Володіна М.В.,
Казінін Д.М.,
Суздальцев О.В.,
Покотило О.Я.

Боднар Андрій Богданович
Греськова Олена Іванівна
Дєдушинська Людмила Миколаївна
Долгополов Анатолій Михайлович 
Євтушенко Людмила Григорівна
Кінішенко Олександр Володимирович
Макаричева Марія Юхимівна
Маслянка Алла Георгіївна
Мележик Вадим Іванович 
Міськів Андрій Любомирович 

Підберезна Юлія Василівна
Непряхіна Оксана
Пальона Олена Аркадіївна 
Прощин Оксана Ярославівна
Рівіс Марія Василівна
Ротар Анатолій Іванович 
Самсонов Олександр Васильович
Федоренко Наталія Сергіївна 
Філімонов Юрій Вікторович

Науковий комітет

 • проф. Смаглюк Л.В. - голова комітету
 • доц. Скрипник І.Л. 
 • проф. Мірчук Б.М. 

Секретаріат

Покотило Олег
 +38 (096) 4254 096

Відповідальний за поселення

Якимець Анжеліка
+38 (050) 132 1999

Партнери

Oleg Pokotylo

Organizers

Oleg Pokotylo

Organizing Committee

 • prof. Drohomyretska M. - Chief of Organizing Committee
 • prof. Flis P.
 • prof. Smaglyuk L.
 • Skrypnyk I.
 • Likhota K.
 • Yakimets A.
 • Nespriadko T.
 • Suzdaltsev O.
 • Pokotylo O.

Coordinator of the Congress

 • prof Flis P. 

 Scientific Committee

 • prof. Smaglyuk L. - Chief of Scientific Committee
 • Skrypnyk I.
 • Mirchuk B.

 Congress Secretariat

 • Pokotylo Oleg
  +38 (096) 4254 096

 Responsible for settlement

 • Yakimets Angelika
  +38 (050) 132 1999

Ставрос Кіліарідіс

Oleg Pokotylo

 Stavros Kiliaridis, Швейцарія

Stavros Kiliaridis, Швейцарія

“Аспекти етіології та лікування денто-альвеолярно видовжених молярів (феномен Попова-Годона)"

Проф. Kiliaridis був завідувачем кафедр ортодонтії Університету Женеви, починаючи з 1999 року і протягом навчального періоду 2008-2009 в Університеті Афін. Отримав DDS в Університеті Аристотеля в Салоніках, Греція, а також наукову ступінь PhD у Гетеборзькому університеті, Швеція, де пройшов спеціалізацію з ортодонтії. Він продовжив працювати там протягом двадцяти років, будучи залученим до клінічної діяльності, освіти і наукових досліджень, а також здійснював приватну ортодонтичну практику в другій половині цього періоду.
Проф. Kiliaridis є автором або співавтором понад 200 наукових статей і кількох глав книг, є оглядачем для різних міжнародних наукових журналах. Координатор Європейського ортодонтичного форуму вчителів і віце-президент європейських ортодонтичних програм Erasmus (NEBEOP). Отримав декілька відзнак та міжнародних нагород. Наукові роботи, виконані учнями під керівництвом проф. Кіліарідіса були неодноразово відзначені на міжнародному рівні.

Partners

Oleg Pokotylo

Organizers

Ministry of Healthcare of Ukraine
Association of Ukrainian Orthdodntists
Academy of Continuous Education of Orthodontists

Congress is supported by

World Federation of Orthodontists
Ukrainian Dental Association

Media Partners

Allan R. Thom

Oleg Pokotylo

Allan R. Thom, United Kingdom
WFO President

"Risk, responsibility and resolution"

The demise of medical paternalism (doctor knows best) and the rise of patient autonomy presents us with new risks.
Risks which may come unexpected from consumer demands and expectations.
Recently judges, worldwide, have been more deferential to patient’s complaints rather than to realistic clinical explanations.
This has led to a redefining of the understanding of consent.
The lecture will examine some of these issues and consider how to avoid pitfalls and manage risk using examples from a dento/legal perspective.

About Allan R. thom

•    LLM {Medical Law}
•    30 years Consultant Orthodontist
•    Past President British Orthodontic Society
•    Past President European Federation of Orthodontists
•    President World Federation of Orthodontists
•    Lectured/taught in 25 countries

Ilia Roussou

Oleg Pokotylo

llia Roussou, Greece

“Occlusal discrepancies as part of the stability of the stomatognathic system“

Dr. Ilia Roussou received her undergraduate degree in Dentistry (D.D.S) in 1992 from the National and Kapodistrian University of Athens, Greece. In 1995 she obtained her certificate in Prosthodontics from the graduate program of Temple University, Philadelphia, USA. In 1997 Dr. Roussou obtained her certificate in Orofacial Pain from University of Kentucky, in Lexington, USA.
In 2004, she obtained her PhD degree from the National and Kapodistrian University of Athens, Greece. Following her professional training Dr. Roussou established a private practice in Athens, limited to Prosthodontics and Orofacial Pain treatment.
In 2008 she was appointed full time Lecturer at the Department of Prosthodontics, Dental School, University of Athens, Greece. Dr. Roussou is active member of many professional societies. Her professional affiliations include the European academy of Craniomandibular Disorders (EACD), International College of Dentistry (ICD), European Prosthodontics Society (EPA), European Osseointegration Society.
Dr. Roussou lectures extensively nationally and internationally. Her topics of specialty are Orofacial pain and Temporomandibular Disorders, Occlusion and Occlusal Discrepancies.

Federico Hernández Alfaro

Oleg Pokotylo

Federico Hernández Alfaro, Spain

 • MD, DDS, PhD, FEBOMS
 • Medical Doctor, Dental Doctor
 • Specialist in Oral and Maxillofacial Surgery
 • Fellow of the European Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Professor and Chairman, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, international University of Catalonia. 
 • Director Maxillofacial Institute at Teкnon Medical Center.

OrtoFACIAL Surgery “Reloaded”

Contemporary management of dentofacial deformities is undergoing a profound revolution where compliance with patients’ concerns and expectations should be the main goal. Three distinct aspects are the basis of this redefinition: First, clinical diagnosis and 3D planning must merge the artistic planning of the sagittal and vertical dimensions with the accurate determination of coronal and occlusal variables. Second, the implementation of minimally invasive surgical protocols have reduced patient morbidity and allowed for the simultaneous execution of ancillary procedures and outpatient regimens. Finally, the comprehensive analysis of patient, orthodontist, and surgeon specific variables has given way to the emergence and systematization of new timing schemes. These approaches, namely Surgery First, Early, Late, Last, and Only, have specific indications, technical particularities and limitations. In conclusion, modern treatment of dento-maxillofacial deformity is dramatically evolving, and can no longer be conceived as an inflexible, constant dogma valid for all patient prototypes; it should rather be customized to each particular case and scenario.

Федеріко Ернандес Альфаро

Oleg Pokotylo

Federico Hernández Alfaro, Іспанія

“Нові горизонти орто-фаціальної хірургії"

 • Лікар-стоматолог, щелепно-лицевий хірург (Барселона, Іспанія)
 • Член Європейської Ради хірургічної та щелепно-лицевої хірургії (European Board of Oral and Maxillofacial Surgery)
 • Професор, завідувач кафедри хірургічної та щелепно-лицевої хірургії Міжнародного університету Каталонії
 • Директор в Maxillofacial Institute at Teкnon Medical Center