Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

7-9 вул. Стрітенська
Київ, город Киев
Ukraine

+38 (096) 4254 096

АОУ - Асоціація Ортодонтів України
професійне громадське об’єднання лікарів-ортодонтів

Ортодонти

Підберезна Юлія Василівна

Oleg Pokotylo

Голова Черкаського осередку АОУ

Біографія Підберезної Юлії Василівни

 • Підберезна Юлія Василівна закінчила Українську медичну стоматологічну академію в 2001 році.
 • В 2001- 2002 роках проходила інтернатуру на базі Черкаської обласної стоматологічної поліклініки.
 • З серпня 2002 року зарахована в штат Черкаської обласної стоматологічної поліклініки.
 • З вересня 2002 року переведена на посаду лікаря-стоматолога-ортодонта. В тому ж році пройшла спеціалізацію з ортодонтії.
 • Має вищу категорію з ортодонтії.
 • В своїй роботі завжди приділяє увагу покращенню якості надання ортодонтичної допомоги, створенню нормальних умов праці і організації на високому рівні лікувально-профілактичного процесу хворих з ортодонтично патологією.
 • Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, неодноразово навчалась на курсах післядипломної освіти. Періодично відвідує стоматологічні виставки за кордоном по освоєнню сучасних технологій в ортодонтії в Німеччині (2009 р.) та у Великобританії (2008 р).
 • Є активним членом Асоціації ортодонтів України з 2003 року. Приймає участь у семінарах та конгресах, що проводяться асоціацією ортодонтів, в тому числі закордоном.
 • Підберезна Ю.В. – висококваліфікований лікар-стоматолог-ортодонт, енергійний, ініціативний працівник, сумлінно ставиться до своїх обов’язків.
 • Значну увагу приділяє впровадженню прогресивних форм роботи в ортодонтії, покращенню надання медичної ортодонтичної допомоги населенню області. Значну увагу приділяє оздоровленню дітей, зокрема сільських. Проводить планові профілактичні огляди в школах та дошкільних закладів.
 • В своїй роботі використовує сучасні ортодонтичні методи лікування і учасні методи діагностики. 

Протокол обрання головою осередку

Черкаський осередок Асоціації ортодонтів України
ПРОТОКОЛ  звітно-перевиборчих зборів
16.02.2015

Загальних зборів членів Черкаського осередку Асоціації ортодонтів України

Голова засідання - Міщенко О.В.
Секретар - Підберезна Ю.В.

Присутні: 8 дійсних членів АОУ:

 • Міщенко О.В. – голова ЧО АОУ
 • Підберезна Ю.В.
 • Шилко О.А.
 • Матюшенко С.А.
 • Підчес І.С.
 • Гребенюк О.М.
 • Сергієнко О.В.
 • Сидоренко О.С.

Відсутні : Базунова І.В. (повідомлено, але не з’явилась)

Порядок денний:

 1. Звіт Голови Черкаського осоердку АОУ Міщенко О.В. за 2014 рік.
 2. Перевибори Голови Черкаського осередку АСУ.

І. СЛУХАЛИ:

Міщенко О.В., голова ЧО АОУ:

1. Зачитала звіт за 2014 рік.

2. Ознайомила присутніх із змінами розміру членських внесків, які були затверджені на Координаційній раді АОУ в грудні 2014 року.

3. По кількісному складу Черкаського осередку АОУ станом на лютий 2015 року налічується 9 дійсних членів осередку:

 • Міщенко Ольга Василівна
 • Підберезна Юлія Василівна
 • Шилко Оксана Анатоліївна
 • Матюшенко Сергій Аркадійович
 • Підчес Ірина Степанівна
 • Гребенюк Олександр Миколайович
 • Сергієнко Олександр Валерійович
 • Сидоренко Оксана Сергіївна
 • Базунова Інна Володимирівна

4. Членські внески за звітний період були перераховані на розрахунковий рахунок АОУ.

Зауважень щодо звіту не надійшло.

ІІ. СЛУХАЛИ:

Міщенко О.В., голова осередку: зачитала свою заяву щодо складання своїх повноважень голови осередку, в якій зазначила, що звертається з проханням до членів осередку підтримати її рішення і переобрати голову Черкаського осередку АОУ в зв’язку з тим, що вона виконувала ці обов’язку впродовж тривалого часу (з 2005 року) і тепер за сімейними обставинами не має можливості виконувати їх надалі. Запропонувала обрати головою ЧО АОУ лікаря-стоматолога-ортодонта Черкаської обласної стоматологічної поліклініки, позаштатного ортодонта ДОЗ ЧОДА.

Члени осередку задовільнили прохання Міщенко О.В. і поставили на голосування питання обрання головою Черкаського осередку Асоціації ортодонтів України Підберезну Ю.В.

Результати голосування:

«ЗА» - 8 осіб

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

Голова засідання - О.В.Мищенко
Секретар - Ю.В.Підберезна