Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

7-9 вул. Стрітенська
Київ, город Киев
Ukraine

+38 (096) 4254 096

АОУ - Асоціація Ортодонтів України
професійне громадське об’єднання лікарів-ортодонтів

Протокол засідання Дніпропетровського осередку АОУ

Новини осередків АОУ

Протокол засідання Дніпропетровського осередку АОУ

Oleg Pokotylo

Голова засідання:                 к.м.н. Євтушенко Л.Г.
Секретар:                               Скороходова Т.Ю.
Присутні        –          31 чол. (члени та гості)
Відсутні         –          11 чол.

Порядок денний:

  1. Фінансовий звіт казначея Купчика М.С. за  2017 рік.
  2. Лікуваня дистального прикусу в різних вікових групах з використанням апарата FORSUS. Доповідь Дубіняк С., Невінчана О. та Невінчаний І.
  3. Повідомлення Кольцової Л.В. про конференцію у м. Києві (травень 2017).
  4. Використання техніки MEAW та результати  лікування. Доповідь  Білявцева О.
  5. Повідомлення Трифонова Г. про використання 3D цефалометрії.
  6. Перевибори голови осередку та секретаря.
  7. Затвердження плану роботи осередку на  2018 рік.

1.      По першому питанню заслухали  казначея  Купчика М.С. з фінансовим звітом за 2017 рік та запланованим кошторисом на 2018 рік.
Зауважень щодо звіту не надійшло.
Затвердили - одноголосно.

2.      По другому питанню заслухали з доповіддю Дубіняк С., Невінчана О. та Невінчаний І. Вони розповіли про лікуваня дистального прикусу в різних вікових групах з використанням апарата FORSUS  по даним закордоних авторів та привели приклади лікування своїх пацієнтів даним апаратом. (аудіо та відео доповідь).
В обговоренні докладу прийняли участь Євтушенко Л.Г., Біндюгін О.  та  Лисюк Н.

3.      З повідомленням про конференцію у м. Києві (травень 2017) доповіла Кольцова Л.В. Ця конференція була присвячена використанню техніки SATO.

4.      По четвертому питанню з доповіддю «Використання техніки MEAW та результати  лікування» заслухали   Білявцева О.  Він розповів про чотирирічний досвід використання техніки MEAW (результати лікування пацієнтів багатопетльовою технікою по Сато). (аудіо та відео доповідь).

5.      По п’ятому питанню  заслухали повідомлення Трифонова Г. про використання 3D цефалометрії в ортодонтії.

6.      По шостому питанню у зв’язку із закінченням строку повноваженнь  голови Дніпропетровського осередку  Євтушенко Л.Г. та секретаря Скороходової Т.Ю.  було запропоновано Євтушенко Л.Г. обрати на посаду голови Дніпропетровського осередку АОУ Біндюгіна О.Ю. а на посаду секретаря – казначея Купчика М.С. Залишити першим та другим заступниками  Лисюк Н.О. та Білявцева О.

       Було запропоновано почесним головою Дніпропетровського осередка АОУ залишити Євтушенко Л.Г.

Зауважень не надійшло.
Затвердили - одноголосно.

7.      Заслухали Біндюгіна О.Ю. з планом роботи на 2018 року.
Зауважень щодо ведення загальних зборів не надійшло.

Загальні збори оголошено закритими.

  Голова осередку:                                            Біндюгін О.Ю.
  Секретар  осередку:                                         Купчик М.С.

IMG_1308.JPG
IMG_1307.JPG
IMG_1309.JPG